Santoral

25/7/2024

Sant Jaume Apóstol

Sant Jaume és un dels dotze Apòstols de Jesús; fill del Zebedeu. Ell i el seu germà Joan van ser cridats per Jesús mentre estaven arreglant les seves de pescar al llac Genesaret.
Van rebre de Crist el nom de "Boanerges", que significa fills del tro, per la seva impetuositat.
En els evangelis es relata que sant Jaume té a veure amb el miracle de la filla de Jairo. Va ser un dels tres apòstols testimonis de la Transfiguració i més endavant, Jesús el va convidar, també amb Pere i Jaume el Menor, a compartir més de prop la seva oració a la Muntanya de les Oliveres.
Els Fets dels Apòstols relaten que aquests es van dispersar per tot el món per portar la Bona Nova. Segons una antiga tradició, Jaume el Major se'n va anar a Espanya. Primer a Galícia, on va establir una comunitat cristiana, i després a la ciutat romana de Cèsar Augusta, l'actual Saragossa. La Llegenda Àuria de Jacobus de Voragine ens explica que els ensenyaments de l'Apòstol no van ser acceptats i només set persones es van convertir al Cristianisme. Aquests foren coneguts com els "set convertits de Saragossa". Les coses van canviar quan la Mare de Déu es va aparèixer a l'Apòstol en aquesta ciutat, aparició coneguda com la Verge del Pilar. Des de llavors la intercessió de Maria va fer que els cors s'obrissin extraordinàriament a l'evangelització d'Espanya.
En els Fets dels Apòstols descobrim que va ser el primer apòstol martiritzat. Va morir assassinat pel rei Herodes Agripa I, el 25 de març de 41 AD (dia en què la litúrgia actual celebra l'Anunciació). Segons una llegenda, el seu acusador es va penedir abans que el matessin, per la qual cosa també va ser decapitat. Sant Jaume és conegut com el Major, distingint-lo de l'altre apòstol, Jaume el Menor.
La tradició també relata que els deixebles de Jaume van recollir el seu cos i el van traslladar a Galícia (extrem nord-oest d'Espanya). Les seves restes mortals estan a la basílica edificada en el seu honor a Santiago de Compostel·la. A Espanya, sant Jaume és el mes conegut i estimat de tots els sants i n'és considerat el patró. A Amèrica hi ha nombroses ciutats dedicades a l'apòstol a Xile, la República Dominicana, Cuba i altres països.