Santoral

14/5/2021

Sant Maties o Sant Macià Apòstol

Maties significa: "Regal de Déu". Va ser elegit pels apòstols per ocupar el lloc de Judes, com a testimoni de la resurrecció del Senyor, com testifiquen els Fets dels apòstols (Ac 1,15-26). De Maties només en sabem el nom i la seva elecció.
D'aquell col·legi apostòlic que va actuar des de la Pentecosta, d'aquells dotze definitius, Maties era l'únic no elegit per Jesús, elegit "apòstol" pels altres onze per reemplaçar Judes Iscariot. Va ser l'apòstol pòstum de Jesús, incorporat al col·legi apostòlic quan Jesús ja era al cel. És l'apòstol 13 (el 14 és sant Pau). És un apòstol que se cita sempre en segon lloc, lloc humil, com podem comprovar quan obrim el missal romà pel cànon. En l'oració de comunió amb els sants es nomenen els apòstols un per un, però en aquesta llista hi falta precisament Maties, encara que s'anomenen dotze sants: se cita Pau al costat de Pere, tot i que Pau també és un apòstol posterior, que no va pertànyer al grup dels Dotze. Si volem trobar una menció de Maties en el cànon l'hem de buscar, com d'amagat i d'incògnit, després de Joan Baptista i Esteve protomàrtir, entre una llista de sants i santes.
Sant Climent i sant Jeroni diuen que sant Maties havia estat un dels 72 deixebles que Jesús va enviar una vegada a missionar de dos en dos. Una antiga tradició explica que va morir crucificat. La seva iconografia el mostra amb una creu de fusta a la mà i els fusters li tenen especial devoció.

Start typing and press Enter to search