Santoral

14/12/2022

Sant Joan de la Creu Prevere i doctor de l'Església

Nat a Fontiveros (Àvila), cap a l'any 1542. Després d'un temps en l'orde carmelità, l'any 1568, pels consells de santa Teresa de Jesús, va ser el primer que va emprendre la reforma entre els germans de l'orde, amb moltes penes i treballs. Ascètic i seriós, no sempre va ser comprès. Insigne en saviesa i santedat, els seus escrits van tenir un pes decisiu en l'espiritualitat moderna. Va morir a Úbeda l'any 1591.

Beat Pere Nicolau Factor i Estanya Framenor

Nascut a València el 1520, va ingressar al convent franciscà de Jesús de València el 1537. Durant la seva vida va viure en diferents convents d'observança franciscana on va créixer la seva fama, tant per l'exemplaritat de la seva vida com pels prodigis que Déu obrava per la seva intercessió.
Desitjant major rigor de vida, va demanar anar al convent dels caputxins de Mont Calvari a Barcelona, i fent aquest viatge va residir uns dies al convent d'Escornalbou i també a la rectoria de Vilabella. Sortint de Vilabella, s'allotjà al convent de Valls. Arribava a Barcelona, convent on residí fins el 1583, any en què va tornar a l'observança i tornà a València. A Tarragona va ser rebut per l'arquebisbe Antoni Agustín, amic seu.
El 13 de desembre de 1583 arribava a València, al seu convent de Jesús, i moria deu dies més tard, a l'edat de 73 anys. Fou beatificat pel papa Pius IV el 18 d'agost del 1786. La seva festa se celebra el 14 de desembre.