Santoral

17/12/2022

Sant Llàtzer

Protagonista del miracle de la resurrecció de Llàtzer, germà de Marta i Maria, quan fa ja alguns dies que està sepultat (cf. Jn 11). El que més impressiona de Llàtzer és que Jesús se l'estimava molt i va plorar desconsoladament davant la seva tomba. Com devia ser Llàtzer perquè Jesús plorés la seva mort i l'estimés tant? Sens dubte era un home de gran bondat i cor generós. Segons la tradició, Llàtzer va arribar a ser bisbe de Kition (Xipre).