Santoral

12/6/2022

Santa Iolanda (o Violant) Religiosa clarissa

Filla de Bela IV, rei d'Hongria. Es va casar amb el duc de Kalisz mentre que la seva germana Cunegunda ho feia amb Boleslau, rei de Polònia. Ambdues van enviudar el mateix any i van ingressar a l'Orde de Santa Clara. Va morir sent abadessa del convent de Gnesen, que havia estat construït pel seu difunt marit.
Va ser canonitzada per Joan Pau II el 16 de juny de 1999