Santoral

10/8/2022

Sant Llorenç Diaca i Mártir

Llorenç és el màrtir més celebrat de la persecució de Valerià. Va morir el 10 d'agost de l'any 258. Llorenç era el primer dels set diaques de l'Església de Roma. La persecució de Valerià que se'l va emportar anava adreçada contra els membres de la jerarquia eclesiàstica: bisbes, preveres i diaques. Aquest caràcter de la persecució l'assenyalava com a perseguit, ja que era el principal dels set diaques encarregats de socórrer els pobres i d'administrar les temporalitats eclesiàstiques; se l'anomenava "diaca del Papa", i hauria estat el successor del Pontífex que l'havia promogut a aquesta categoria eminent.