Santoral

10/2/2024

Santa Escolàstica Verge

Germana de sant Benet, les úniques dades biogràfiques que en tenim són les que ens conta sant Gregori en dos capítols de la vida d'aquell. Ens presenten el favor de què fruïa davant de Déu a causa del seu gran amor. Dades suficients per a valorar la confiança en Déu, la pregària i la llibertat d'esperit que la caracteritzen. Precedí de poc el seu germà en la mort, vers l'any 547.

Santa Sotera de Roma Verge i màrtir

Santa Sotera, verge i màrtir, a Roma, en la Via Apia, que, segons escriu San Ambròs , sent d'il·lustre llinatge, va menysprear per Crist els consolats i governs dels seus majors, i refusant sacrificar als ídols com se li havia manat, va ser bufetejada amb estrany rigor per llarg temps; i havent vençut altres diferents turments, va ser finalment degollada, volant alegre el seu espòs Jesucrist.