Santoral

12/2/2024

Santa Eulàlia Verge i màrtir

Santa Eulàlia de Barcelona Verge i màrtir

Una tradició barcelonina, que remunta almenys al segle VI, ens diu que Eulàlia fou una nena d'uns dotze anys que morí donant testimoniatge de la seva fe al pretori de la Bàrcino romana. Amagades les seves relíquies per salvar-les de la persecució sarraïna, foren descobertes el 877 pel bisbe Frodoí. L'any 1327, ja construïda la cripta de la catedral actual de Barcelona, hi foren instal·lades dins un majestuós sarcòfag.

Sant Damià Soldat i màrtir

Soldat màrtir a l'Àfrica, probablement a Alexandria. En aquesta mateixa data es venera un altre Damià, màrtir romà, les relíquies del qual van ser enviades a Salamanca.

Sant Meleci d'Antioquia Bisbe

San Meleci, Bisbe, a Antioquia, el qual va ser moltes vegades desterrat per defensar la fe catòlica, i últimament va morir a Constantinopla, les seves virtuts les van publicar amb grans elogis San Juan Crisòstom i Sant Gregori Niseno.