Santoral

13/2/2024

Sant Castor d'Aquitània

Va rebre, sota la conducció de sant Maximín, bisbe de Trèves, la millor educació, i com que destacava per la pietat i la puresa dels costums, va ser ordenat prevere. Tenia una forta inclinació per la vida solitària, i es va retirar al desert de Cardon per dedicar-se només a Déu. Fins allí el van seguir alguns dels seus deixebles, conduïts per l'amor a la solitud i la pietat, i es van posar sota la seva direcció. Castor va portar durant molt de temps una vida molt santa, i se li adjudiquen gran quantitat de miracles. Va morir l'any 389. És patró de la ciutat de Coblença.

Beat Jordà de Saxònia

Seguidor de sant Domènec de Guzmán, va ingressar en l'orde dels dominics. Al cap de dos anys d'haver començat el noviciat, va morir sant Domènec, i Jordà va ser elegit per unanimitat prior general de tot l'orde dominicà, com a successor immediat del sant fundador, i va ser superior general fins a la seva mort. Així doncs, va ser el consolidador i fecund propagador de l'orde de predicadors o dominics. Durant els anys en què va ser superior general es van fundar 249 convents nous, es van instituir quatre noves províncies i es van reforçar els convents ja existents. Era molt virtuós, i per damunt de tot es dedicava a la caritat. El beat Jordà, sobretot, va ser dotat d'una qualitat especial per commoure els oients. Amb aquest mitjà va saber omplir els convents d'aspirants a la vocació i fer que a tots els seus convents es visqués en la perfecta observança regular que va imprimir el sant fundador sant Domènec. Va morir el 13 de febrer de 1237.