Santoral

6/2/2024

Els Sants Monjos del Desert de Gaza Els Sants Monjos del Desert de Gaza

Els anacoretes Barsanufi i Joan deixaren notes de direcció espiritual. Rera d'ells, Doroteu és considerat un dels doctors del monaquisme, i el seu deixeble Dositeu resplendí pel servei als malalts i la paciència durant la malaltia que el portà a la mort. Tots ells visqueren al segle VI.