Santoral

25/3/2024

L'anunciació del Senyor

«El sisè mes, Déu envià l'àngel Gabriel en un poble de Galilea anomenat Natzaret, a una noia verge, unida per acord matrimonial amb un home que es deia Josep i era descendent de David. La noia es deia Maria. L'àngel entrà a trobar-la i li digué: “Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor! Ell és amb tu.” Ella es va torbar en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. L'àngel li digué: “No tinguis por, Maria. Déu t'ha concedit la seva gràcia. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran Fill de l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi.” Maria preguntà a l'àngel: “Com podrà ser això, si jo sóc verge?” L'àngel li respongué: “L'Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; per això el fruit que naixerà serà sant i l'anomenaran Fill de Déu. També Elisabet, la teva parenta, ha concebut un fill a les seves velleses; ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes, perquè per a Déu no hi ha res impossible.” Maria va dir: “Sóc l'esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules.” I l'àngel es va retirar.» (Lc 1,26-38)

Santa Margarida Clitherow Seglar i màrtir

Margarida Middleton va néixer a York al voltant de l'any 1555, i va ser batejada i educada en la religió anglicana. Als 18 anys es va casar amb John Clitherow, catòlic, però es van casar pel ritu anglicà. Els dos primers fills van ser batejats sota aquest ritu. Poc després, gràcies a la trobada amb un sacerdot catòlic, es va convertir al catolicisme. A partir d'aquest moment es va proposar donar un testimoniatge de vida santa: viure com una veritable catòlica, acollir els nens catòlics per garantir la continuïtat del catolicisme, donar suport als capellans catòlics, allotjant-los a casa seva si calia, i negar-se a anar a cap església protestant, cosa que sabia que podia causar-li problemes. Al cap de dos anys de no assistir a les celebracions de l'església anglicana va ser denunciada la seva absència del culte protestant i va ser empresonada durant dos anys. Quan va sortir va tenir un altre fill. Després de ser alliberada va ser arrestada altres vegades, perquè no va deixar d'ajudar els missioners catòlics. El març de 1585 el Parlament va fer públic l'Estatut 27 d'Isabel I, que manava que sortissin del regne tots els preveres catòlics, que si es quedaven se'ls declararia reus de lesa majestat i se'ls aplicarien les lleis que castigaven aquest delicte, i que tothom qui els acollís seria castigat com si fos reu de furt o assassinat. Margarida, però, va continuar ajudant els sacerdots catòlics. El 10 de març de 1586 un escamot va anar a casa seva a investigar si tenia cap capellà amagat, i com que van trobar ornaments catòlics la van arrestar i la van condemnar a mort executada. El 25 de març de 1586 es va esdevenir l'execució. El 15 de desembre de 1929, el papa Pius XI la va beatificar, i el 25 d'octubre de 1970, el papa Pau VI la va canonitzar.