Santoral

18/4/2024

Beata Maria de l'Encarnació Viuda i religiosa carmelitana

Bàrbara Avrillot va introduir la reforma carmelitana de Santa Teresa de Jesús a França. Va néixer a París el 1565 dins una família noble, va estudiar a les Germanes de la Humilitat de Nostra Senyora, a Lonhchamp. Va ser donada en matrimoni al vescomte de Villemor, del qual va tenir sis fills. Tenia com a director espiritual sant Francesc de Sales, el qual el 1601 li va fer conèixer els escrits de santa Teresa. Així es va sentir cridada a portar a França la reforma carmelitana descalça. El primer Carmel va sorgir a París el 1604, i van seguir els de Pointoise, Digione i Amiens. Les tres filles de Bàrbara van prendre l'hàbit. Ella també ho va fer el 1614, després de la mort del seu marit, amb el nom de Maria de l'Encarnació. Va morir el 1618 i va ser beatificada el 1791 pel papa Pius V.

Sant Perfecte Prevere i màrtir

Va ser el primer dels màrtirs cristians de la persecució d'Abd al-Rahman II, l'emir d'Al-Andalus, l'any 850 a Còrdova. Sant Eulogi, contemporani seu, comença amb el relat del seu martiri el Memorial dels màrtirs.

Fill de pares cristians i nascut a Còrdova, coneixedor de l'idioma àrab, apareix vinculat a l'Església de sant Iscle, on es va formar i va ser ordenat sacerdot.
L'any 850 s'obria una etapa de major rigor i intransigència musulmana que va trencar la convivència fins al moment equilibrada entre les poblacions monoteistes de la ciutat. El 18 d'abril del 850, al lloc que es va conèixer amb el nom de "Camp de la Veritat", a causa dels molts màrtirs que hi moriren, va ser degollat per defensar la fe que professava.