Santoral

4/4/2024

Beat Francesc Marto

Francesc Marto, junt amb la seva germana Jacinta, van ser beatificats pel papa Joan Pau II el 13 de maig de l'any 2000.

Als dos germans, junt amb una cosina seva, més endavant sor Lucía; els va ser concedida la gràcia de veure unes visions de la Mare de Déu a la Cova d'Iría, a Fàtima (Portugal). Això va fer que els dos petits intensifiquessin la seva vida espiritual i manifestessin una devoció i una fidelitat plena a la voluntat de Déu.
La salut del petit Francesc era delicada, però el març de 1919 es va intensificar la malaltia que el va portar a la mort el dia 4 d'abril de 1919, dos anys després de les aparicions. El dia 2 es va confessar, el 3 de març va rebre el viàtic i la primera comunió i el 4 d'abril, moria. La seva fama de santedat i de fidelitat a la voluntat de Déu era ben coneguda per tothom.

El papa Joan Pau II va dir d'ell en la seva beatificació: «En el petit Francesc era gran el desig de reparar les ofenses dels pecadors, esforçant-se per ser bo i oferint sacrificis i oracions.»