Santoral

25/5/2024

Sant Gregori VII Papa

Hildebrand va néixer a la Toscana al voltant de l'any 1028. Fou educat a Roma i va abraçar la vida monàstica. Va ser diversos cops legat pontifici en l'obra de la reforma eclesiàstica, que ell mateix va continuar amb força en accedir a la càtedra de sant Pere el 1073, amb el nom de Gregori VII. El seu principal adversari va ser l'emperador Enric IV. Va morir desterrat a Palerm l'any 1085.

Sant Beda el Venerable Prevere i Doctor

Va néixer al costat del monestir de Wearmouth l'any 673. Va ser educat per sant Benet Biscop, va ingressar en l'esmentat cenobi i, un cop ordenat sacerdot, va exercit el ministeri de l'ensenyament i l'activitat literària. Va escriure obres teològiques i històriques molt erudites, que recullen moltes de les tradicions dels sants Pares, així com notables tractats exegètics. Va morir l'any 735.

Santa Magdalena Sofia Barat Fundadora

Va néixer en un poble de França el 1779. El seu padrí de baptisme va ser el seu germà Luis, que, quan va ser sacerdot, la va portar a París i allí es va encarregar de proporcionar-li la més acurada educació religiosa i moral i d'ensenyar-li les regles de la vida espiritual i de la santedat. Això li va ser de gran profit per a les seves tasques futures. Un sacerdot, el pare Varin, volia fundar una comunitat religiosa per educar les nenes pobres, i li va semblar que la persona més apta per ajudar-lo en aquesta tasca era Magdalena Sofia. Ella va acceptar anar a dirigir l'escola, i va demostrar les seves admirables capacitats d'educadora. El 1800 es va fundar la comunitat del Sagrat Cor de Jesús, i aviat, sota la sàvia direcció de la mare Barat, l'obra va progressar admirablement i van anar arribant nombroses joves que volien pertànyer a la nova Congregació. Demanada de moltes ciutats, anava fundant en cada lloc dues obres alhora: una obra totalment gratuïta, per a nenes pobres, i un col·legi amb pensions, per a les que tenien bones possibilitats econòmiques. El papa Lleó XII va aprovar la nova comunitat el 1826. En seixanta-tres anys que va ser superiora de la comunitat va fundar cent dos col·legis a França, Suïssa, Àustria i altres països. La seva salut no era forta, però la seva voluntat era impressionant per resistir contrarietats i per enfrontar-se als problemes i a les dificultats. Les seves dues armes per vèncer eren sempre: molta oració i tenir paciència. Va morir el 25 de maig de 1865, als 85 anys.