Santoral

4/5/2024

Sant Gotard Bisbe

Havia nascut Gotard a Baviera, i no disposem de dades que es refereixin a la seva infantesa. Coneixem dades fiables a partir del 990, quan és monjo benedictí a Nieder Altaich i, més tard, abat electe de l'abadia d'Altaich.
Va recórrer diversos monestirs de les regions del Rhin per introduir la disciplina que tornava tota la seva puresa original en la regla de sant Benet, un tant relaxada en moltes comunitats, i amb justícia pot ser considerat com un dels reformadors més conspicus de la seva època.
També sota un altre aspecte s'estudia la seva personalitat. És un dels animadors de la cultura del segle XI. La seva obra de constructor sacre va ser possible per la confluència d'entusiasmes d'un altre gran home contemporani seu, Enric II (973-1024), rei germànic, coronat pel Papa Benet VIII com a emperador del Sacre Imperi Romà (1002), un emperador artista que va procurar la construcció de catedrals del romànic i un home sant, canonitzat el 1146.
L'emperador Enric II li va confiar la reforma d'altres monestirs, com les abadies d'Hersfeld i Tergensee, i des que en el 1022 va succeir sant Bernat a la seva diòcesi, va acabar els seus projectes artístics, com la catedral i l'església de Sant Miquel d'Hildesheim. Va morir l'any 1038.