Santoral

5/5/2024

Sant Hilari Bisbe

Va néixer a començaments del segle V, en una família noble, i era parent de sant Honorat. Aquest havia buscat la solitud i el silenci a l'abadia de Lerins, que havia fundat, i esperava que el seu parent Hilari seguís la seva mateixa vida, però Hilari no va fer cas d'aquesta proposta. Tanmateix, les paraules d'Honorat van quedar dintre seu, i va començar a pensar que, potser, el Senyor l'estava cridant. Després d'un temps de reflexió, es va decidir a seguir el seu parent Honorat i es va presentar a l'abadia de Lerins, on va abraçar la vida monàstica.
L'any 429 va ser elegit arquebisbe d'Arles, tot i la seva oposició, en substitució d'Honorat. Llavors va desplegar una activitat frenètica per tota la seva arxidiòcesi, visitant monestirs i bisbats. El seu ardor era tal que exasperava a molts, i li va causar molts problemes, com un cop que va nomenar un bisbe per a una Seu que encara no estava vacant, només perquè el bisbe titular estava malalt, Quan aquest es va posar bo, hi va haver d'intervenir el papa per treure el nomenat per Hilari, i evitar així un cisma.
Però en conjunt el nostre sant va donar tota la vida testimoni d'un amor lliurat als altres i apassionat de Jesucrist, fins a la seva mort, l'any 449.